Prof. Dr. Üstün DÖKMEN

Prof_ Dr_Üstün DokmenProf. Dr. Üstün Dokmen'in öz geçmişi:
1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, 1968 yılına kadar Erzurum'da yaşadı, o yıldan bugüne kadar Ankara'da oturmaktadır.
Hacettepe Üniversitesinden mezun, Ankara Universitesi'nden emekli olmuştur. Klinik psikologtur, ayrıca psikolojik danışma ve rehberlik alanında doçent ve profesör olmuştur.
Dokmen'in psikoloji alanında bilimsel kitapları ve makaleleri, kişisel gelişim alanında kitapları bulunmaktadır. Ayrıca romanları, tiyatro eserleri, şiir ve masal kitapları bulunmaktadır. Dökmen televizyon kanallarında on yıl boyunca Küçük Şeyler programını yazmış ve sunmuştur. Murat Akar'la birlikte Biz Kim Opera Kim adlı radyo programını yapmıştır. Yurt içinde ve dışında aldığı çeşitli ödüller ve plaketler bulunmaktadır
Romanları, tiyatro eserleri, şiir ve masal kitapları vardır.

Psikoterapi Eteği

yaygaracilik_kapak