Bircan Kırlangıç Şimşek

bircan_kirlangic_simsekBircan Kırlangıç Şimşek. 1962 (Ağrı) Tutak doğumlu, evli, bir çocuk annesi ve Ankara’da yaşamakta.

İlkokulu Malatya, ortaokul ve liseyi Adana’da, üniversite eğitimini A.Ü. D.T.C.F. Psikoloji A.B.D.da tamamladı.

İlk olarak Ankara’da özel bir kreşte bir yıl Sorumlu Müdür ve Öğretmen,

SHÇEK’e bağlı Adana Çocuk Yuvasında üç yıl Psikolog,

T.B.M.M. Kreşinde 17 yıl Psikolog olarak çalıştıktan sonra emekli oldu.

Ankara’da Bircan Abla Anaokulu’nu kurup üç yıl çalıştırıp, çalıştı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra mesleki eğitimimi çalışma yaşamıyla paralel sürdürdü.

Prof. Dr. Neriman Samurçay’ın bireysel psikanalizinden geçti.

Psikodrama, Etkileşim Grup Terapisi, Danışandan Hız Alan Terapi, Aile Terapisi, Endüstri Psikolojisi (Eleman Seçme Yöntemleri, Çatışma Çözme Becerileri), Psikometri, Nöropsikoloji, Çocuk ve Yetişkin Psikopatolojisi gibi alanlarda eğitim alıp, çalışma yaşamı boyunca uyguladı.

Psikodrama eğitimini Türkiye’de (bilindiği kadarıyla başka ülkelerde de örneği yok) ilk kez çalışılan ‘Psikodramada şiirin kullanılması’ konulu tezi ile tamamladı ve psikodrama terapisti ve eğiticisi oldu. Eğitici olarak pek çok eğitim grubu yönetti. Halen eğitici ve süpervizör, tez danışmanı, sınav jüri başkan/üyesi olarak çalışmaktadır.

Psikodramada şiire ‘Canlı Şiir’ tekniğini kazandırarak psikodrama ve şiiri buluşturan çalışmalarını sürdürmektedir. Daha sonra, ‘Besleyen Gölge’ ve ‘Ötekinde Ben’ adlı teknikleri psikodramaya kazandırdı.

Eğitim Verdiği Özel Alanlar:

  1. Psikodrama Yöntemiyle Kendini Geliştirme ve Gerçekleştirme seminerleri ve yaşantı grupları
  2. Psikodrama Yöntemiyle Problem Çözme Becerileri ve Çatışma Çözme becerileri
  3. Kuşaklararası Aktarım ve Besleyen Gölge (tarafından geliştirilmiş bir tekniktir) teknikleriyle farkındalık eğitimi
  4. Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce Teknikleri ( Teori ve uygulamaları)
  5. Bir başa çıkma yöntemi olarak ‘Sağlıklı Dönüştürme’
  6. Beden dili ve iletişim Becerileri
  7. Yaratıcılığın Aile İçi Sorun Çözmede İşlevi
  8. Çatışma ve Çözümü
  9. Stresle Baş Etme, Öfke Kontrolü, Tükenmişlikten Korunma, vs.

Çalıştığı Mesleki Dernekler ve Örgütler

Psikodrama eğitimine başladığı 1986 yılından itibaren uzun süre Enstitünün Ankara Koordinatörlüğünü ve Genel Koordinatörlüğünü yaptı. 2004 yılında Ankara Koordinatörlüğüne tekrar seçildi.

Bu görevinin yanı sıra ilk kez 2008 yılında, ikinci kez 2011 yılında halen FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisation) üyesi olan Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Başkalığına seçildi ve halen Enstitünün başkanıdır. Aynı zamanda eğitici ve süpervizör olarak çalışmaktadır.

Psikodrama Dernekleri Federasyonunun kurucu başkanı,

Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği kurucu başkanı ve başkanlığı sürmekte.

Şiir ve Diğer Yazın sanatları ile Psikoterapi Derneği kurucu başkanı ve başkanlığı sürmekte

Ankara Psikodrama Derneğinin Kurucu başkanı,

Malatya Psikodrama Derneğinin kurucu üyelerinden,

Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulunda üç dönem, Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yönetim Kurulunda bir dönem görev yaptı.

Dans Terapileri Derneği Onursal üyesi,

Yayınları:

-İlk kitabı ‘Selvinin Dalları’ 2004 yılında Galata Yayınlarından,

-ikinci kitabı ‘Kapı’ Elips Kitaptan,

-üçüncü kitabı ‘Üstün Dökmen’le Psikodrama Sandalıyla Nehirde’ ve

-dördüncü kitabı ‘Cumhuriyetle Büyüyen Kadın: Neriman Samurçay’ İzgören Yayıncılıktan, --beşinci kitabı ‘Yaratıcılık Özgürlüktür’ Nobel Yayınevinden yayımlandı.

‘Artı Gerçeklik ve İyileşme Sanatı’ kitabının çeviri editörlüğü yaptı.

Ayrıca, Enstitü başkanı rolüyle, psikodrama ile ilgili 8 kitabın dilimize kazandırılmasında ve Psikodrama Terimleri Sözlüğünün koordinasyon görevi yaptı.

Yeni kitap çalışmaları devam etmektedir.

Türk Tarih Kurumu Dergisinde birkaç kez, Süleyman Demirel Üniversitesi Toplum ve Demokrasi Dergisinde ve Yansıtma Dergisinde birer kez, çeşitli gazete ve dergilerden pek çok kez yazıları yayımlandı.