Dr. Ayşe Füsun Gönül

Dr_ayse_fusun

Ayşe Füsun Gönül, Mainz- Almanya’da doğmuştur. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra ODTÜ İİBF- Ekonomi’den Lisans, Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Siyaset Bilimi’nden doktora dereceleri ile mezun olmuştur. Bir süre bankacılık sektöründe kambiyo ve dış ilişkiler uzmanı olarak çalıştıktan sonra sivil toplum örgütlerinde profesyonel yöneticilik yapmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

Konuşmacı olarak katıldığı konferanslar: “Türkiye AB’nin Neresinde?” (Stockholm/İsveç, Moderate Parti Konferansı, 2002). “Dünya Kadın Konferansı – Barış Konulu Oturum”, (Oslo/Norveç, Westminister Vakfı, 2002).

Çalışma alanları toplumsal cinsiyet eşitliği, liderlik, dijital siyaset, insan hakları, demokrasi ve elektronik demokrasidir. Yayınlanmış kitap bölümleri: COVID-19’un Ekonomi Politiği- Avrupa Birliği Projesinin Pandemi Sonrası Durumu (Gazi Kitabevi, 2021), Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç- Değişen Siyasal Liderlik ve Gücün Farklılaşması (B.Batuhan Geçit ile birlikte Gazi Kitabevi, 2020). Ulusal dergide yayınlanmış makale: Çingeneler İçin Uygulanmayan Hoşgörü ve Demokrasi (Atılım Üniversitesi e-bülten, 2015). Hakemli dergide yayınlanmış makale: COVID-19 ve Siyasetin Dijital Dönüşümü (AL Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5- Sayı:3). Kitap: Kadınların Siyasi Kariyerinde Cam Tavan Etkisi (Bence Yayınevi, 2015). [i]

Yazar demokratik kitle örgütlerinde gönüllü çalışmalar yapmaktadır, hayvan hakları savunucusudur ve bir çocuk annesidir.