Nurgül Certel

nurgul_certel

Nurgül Certel lisans derecesini 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden almış, 2016 yılında ise Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet böümünden master derecesini almıştır. 2016 yılından bu yana yine aynı bölümde Hacettepe Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde temel aşama öğrencisidir. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma ilgi alanları koruyucu aile sistemi, uluslarası göç, erkelik ve toplumsal cinsiyet çalışmalarıdır.