Kıymet Çatak

kiymet_catak

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, ardından Gazi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Eğitim formasyonunu tamamlamıştır. Kısa bir süre özel sektörde öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünü bitirmiş ve aynı alanda Ankara Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Ank. Byş. Bld. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında dezavantajlı guruplarla uzun bir süre çalıştıktan sonra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçmiştir. Türkiye’nin farklı bölge ve illerinde, çeşitli gruplarla (çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın vb.) çalışmalarda bulunmuştur. Toplumla çalışmalarında özellikle kadın sorunları ve yoksulluğunun kadın üzerindeki etkilerini incelemiştir. Mesleki değişim programları ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve Finlandiya’da bulunarak buralardaki sosyal hizmet mevzuat ve uygulamalarını yakından incelemiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Biriminin STK’lar için uzaktan eğitim programı sonrasında, bir dönem STK’lara mesleki danışmanlık yapmıştır. Aile Danışmanlığı, İlişki ve Evlilik Eğitimlerinin yanı sıra halen Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde psikodrama eğitimine devam etmektedir.