Elçin Baykal Kök

elcin_baykal_kok

Elçin Baykal Kök, 1986 Tekirdağ doğumludur. 2008’de Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2018 yılında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünden Psikodrama ko-terapisti ünvanını almıştır. 2015 yılından bu yana Dans terapisi eğitim ve süpervizyonuna devam etmekte olup, Dans terapileri derneği yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürütmektedir. Halen Ankara’da özel bir aile danışma merkezinde Psikolog ve Aile Danışmanı olarak çalışmaktadır.

Elçin Baykal Kök was born in 1986 in Tekirdağ. After graduating from Hacettepe University, Department of Psychology in 2008, she completed her master's degree at Ege University. In 2018, she received the title of Psychodrama co-therapist from Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute. She has been continuing her dance therapy training and supervision since 2015 and she is the vice president of the Dance Therapies Association. She is currently working as a Psychologist and Family Counselor in a private family counseling center in Ankara.