Ebru Güç

ebru_guc

Ebru Güç. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında doktora öğrencisi, aynı zamanda Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde araştırma görevlisidir. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde ileri aşama eğitimine devam etmektedir. Güncel çalışma alanları; psikolojik yardım arama, psikolojik sağlamlık, psikolojik danışma süreci ve süpervizyon, süpervizyon sürecinde metaforların kullanımı ile psikodrama uygulamalarıdır.