Güldener Albayrak

Guldener_ALBAYRAK1995 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda lisans, 1999 yılında Çukurova Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler dalında yüksek lisans, 2013 yılında Mersin Üniversitesi PDR dalında doktora yaptı. 2002 yılında Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nden Psikodrama Asistanı ünvanını aldı.